Ngách 3 ngõ 7 Trinh Lương

1.850.000.000

20°56’22.7″N 105°45’45.1″E – Google Maps

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.

96-1A giá: 1 tỷ 950

96-1B giá: 1 tỷ 950

961-C giá: 1 tỷ 850

961-D giá: 1 tỷ 850

961-E giá: 1 tỷ 850