Thống Nhất, La Phù ( Ngõ 419/31/14)- Cụm 3 căn ( Ngõ 419/9/47)- Cụm 1 căn

1.700.000.000

 

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: ,