Tổ 7 Huyền Kỳ Cụm 13 căn

1.750.000.000

Thửa Liền kề Hướng Mặt tiền Diện tích Tầng Phòng Ngủ WC Giá nhà hoàn thiện Tiến độ Tình trạng
Căn 398 31 4 3 2,4 tỷ Đã bán
Căn 399 31 4 3
Đang hoàn thiện
Đã bán
Căn 400 31 4 3 1,9 tỷ còn hàng
Căn 401 31 4 3 1,98 tỷ còn hàng
Căn 402 31 4 3 1,75 tỷ còn hàng
Căn 403 31 4 3 1,75 tỷ còn hàng
Căn 404 31 4 3 1,75 tỷ còn hàng
Căn 405 31 4 3 1,75 tỷ còn hàng
Căn 406 31 4 3 1,75 tỷ còn hàng
Căn 407 31 4 3 2,3 tỷ Đã bán
Căn 408 31 4 3 2,2 tỷ còn hàng
Căn 409 31 4 3 2,2 tỷ còn hàng
Căn 410 31 4 3 2,2 tỷ còn hàng
Danh mục: ,