Tổ 8 Huyền Kỳ cụm 7 căn ngõ 11

2.000.000.000

20°56’14.2″N 105°45’22.6″E

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.