Tổ 8 Nhân Trạch Phú Lương cụm 4 căn

2.100.000.000

20°56’32.3″N 105°46’03.2″E – Google Maps

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.