Xóm 2 La Tinh 1 cụm 3 căn

1.800.000.000

LK1 Đông Nam 4,8m 42m2 168 4 2tỷ650 Đang thi công còn hàng T1- khách, bếp&VS
LK2 Đông Bắc 6,75m 33m2 132 4 1tỷ900 còn hàng T2,3,4-5 ngủ, p.thờ, sân phơi,VS
LK3 Đông Nam căn cuối 31m2 124 4 1tỷ800 còn hàng

https://www.google.com/maps/place/7PG7XP8J%2BPW/@20.9668125,105.7323125,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d20.9668125!4d105.7323125

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: , ,