Yên Nghĩa 16 (05 căn): Tổ DP 13, Nghĩa Lộ , Yên Nghĩa

2.130.000.000

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: ,