Yên Nghĩa 16 (05 căn): Tổ DP 13, Nghĩa Lộ , Yên Nghĩa ( ĐÃ BÁN HẾT)

2.230.000.000

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: