No 17- LK 658 DV Giếng Sen, La Khê, Hà Đông

12.600.000.000

No 17- LK 658 DV Giếng Sen, La Khê, Hà Đông

Giá 12,6 tỷ

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: