Category Archives: Quy hoạch quận Hà Đông

Hà Nội duyệt quy hoạch 1/500 Khu đô thị Đồng Mai 226ha

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định 3433/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu vực Đồng Mai với diện tích 226ha. Hà Nội: Duyệt Nhiệm vụ quy hoạch 1/500 Khu vực Đồng Mai 226ha Theo Nhiệm vụ quy hoạch, Khu vực Đồng Mai sẽ thay thế Quy hoạch chi […]